For a long time, I have planned to create my personal website, where I could present my scholarly work as well as share my experiences, thoughts, and interests. Finally, I did it! Over the next months (years…) I am going to publish posts, describing my current activity, comments about books and articles, and information about various events and new book releases. Topics of posts include the following areas: literature, art, culture, critical theories, digital humanities, new media, contemporary ‘turn’ in the humanities, issues of science and university, and much more. Posts are published at the same time in Polish and English, so you can choose a language by using “Language Filter” section. In “Scholarly Publications” I organize chronologically my scholarly articles, but all my activities (conferences, lectures, etc.) are available in “Curriculum Vitae”.

Welcome and Enjoy!
Ula


Od dawna planowałam założyć własną stronę internetową, na której mogłabym zarówno prezentować swoją aktywność naukową, jak i dzielić się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i zainteresowaniami. W końcu udało się! Przez kolejne miesiące (lata…) zamierzam publikować posty, w których opisywać będę to czym się aktualnie zajmuję, komentować książki i artykuły, a także informować o różnych wydarzeniach czy nowościach wydawniczych. Tematyka postów obejmuje zagadnienia dotyczące literatury, sztuki, kultury, teorii krytycznych, humanistyki cyfrowej, nowych mediów, współczesnych “zwrotów” w humanistyce, nauki oraz uniwersytetu, i wiele innych. Posty publikuję jednocześnie w języku polskim i angielskim, więc możesz wybrać dany język korzystając z sekcji “Language Filter”. W zakładce “Scholarly Publications” porządkuję chronologicznie swoje publikacje naukowe, ale informacja o aktywności naukowej (np. konferencje, wykłady) dostępna jest w sekcji “Curriculum Vitae”.

Serdecznie zapraszam!
Ula