Publikacje naukowe

A) Publikacje zwarte

U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka,  Korporacja Ha!art, Krakow 2012.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa: w stronę podejścia procesualnego, Katedra, Gdańsk 2017 [w druku].

B) Artykuły w pismach naukowych

U. Pawlicka, The Lab History in the Humanities, “Digital Scholarship in the Humanities” [w przygotowaniu]

U. Pawlicka, Three Narratives of the Laboratory Turn in the Humanities, “Cultural Studies” [złożony]

U. Pawlicka, Electronic Literature and the Nonhuman Turn, “Configurations” [wysłany]

U. Pawlicka, Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice, “English Studies” 2017. Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022.

U. Pawlicka, Electronic Literature as a Platform: Towards Processual Approach, “Przegląd Kulturoznawczy” 2017 [ w druku]

U. Pawlicka, Electronic Literature. Current State of Research in Poland, “Teksty Drugie” 2017 [w druku]

U. Pawlicka, Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium?, “Teksty Drugie” 1 (2017).

U. Pawlicka, Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów, “Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 3.

U. Pawlicka, Visualizing Electronic Literature Collections, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 18.1 (2016): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2902>

U. Pawlicka, Społeczność literatury elektronicznej, “Fragile” 2016, nr 1 , s. 47-53.

U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium, “Czas Kultury” 2 (2015), s. 60-65.

U. Pawlicka, Towards a History of Electronic Literature, “CLCWeb: Comparative Literature and  Culture” 16.5 (2014): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka, “Rocznik Komparatystyczny” 5 (2014), s. 373-395.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, “Teksty Drugie” 3 (2014), s. 141-161.

U. Pawlicka, Is There a Literature in This Class?, “Kultura Popularna” 4/38 (2014): DOI 10.5604/16448340.1109978.

U. Pawlicka, Ślady tekstu w cyberkulturze. Wstęp do cybersemiotyki, “Przegląd Humanistyczny” 4 (2013), s. 63-72.

U. Pawlicka, Ruch jako podstawa materializacji cyfrowej poezji konkretnej, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2 (2012), s. 287-304.

C) Artykuły naukowe w publikacjach zwartych

U. Pawlicka, Digital Humanities Labs, in: Institutions, Infrastructures at the Interstices, ed. Anne McGrail, Angel David Nieves, Siobhan Senier, University of Minnesota Press, Minneapolis 2018. [złożony]

U. Pawlicka, Electronic Literature: Definition, History and Theories, in: Electronic Literature: Contexts, Forms, and Practices, ed. Dene Grigar and James O’Sullivan, University of West Virginia Press, Morgantown 2016. [w druku]

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa w kontekście kultury uczestnictwa, w: Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016, s. 43-68. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.3

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, s. 261-280.

U. Pawlicka, Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido), w : Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, s. 169-194.

U. Pawlicka, Judy Malloy: między życiem a hipertekstem, w: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. Piotr Marecki and Mariusz Pisarski, Korporacja Ha!art, Krakow 2011, s. 59-77.

U. Pawlicka, Nauczanie literatury cyfrowej. Trochę wątpliwości i o wiele więcej zysków, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Krakow 2014, s. 60-70.

U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po roku 2000, w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Toruń 2014, s. 194-211.

U. Pawlicka, Memy jako forma narracji kulturowej, w: Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, D. Ossowska, L. Gąsowska, IBL PAN, Warszawa 2014, s. 301-320.

U. Pawlicka, Ciało i tożsamość a hipertekst – o wzajemnych relacjach interpretowalności, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, red. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, IFP UWM, Olsztyn 2012, s. 218-232.

D) Artykuły popularno-naukowe

U. Pawlicka, Pomiędzy papierem, płótnem i nowymi mediami. Z Judy Malloy – pionierką sztuki internetowej oraz literatury hipertekstowej – rozmawiała Urszula Pawlicka, “Fragile” 2 (2014), s. 8-24.

U. Pawlicka, Księżniczki, chłopcy i cyborgi. O Matrioszce Marty Dzido, “Techsty” 9 (2014): http://techsty.art.pl/m9/rec_u_pawlicka_matrioszka.html.

U. Pawlicka, Powieść do przeżycia, “Czas Kultury” 5 (2012), s. 110-113.

U. Pawlicka, Krótka historia nowych światów – podsumowanie dziesięciu lat literatury nowomedialnej w Polsce, “Lampa” 1/2 (2012), s. 16-21.

U. Pawlicka, Wstępne rozpoznanie estetyki szumów: od kubizmu do glitch artu, “Ha!art” 37 (2012), s. 11-23.

U. Pawlicka, Generowanie szumów w interaktywnej literaturze cyfrowej, “Ha!art” 37 (2012), s. 31-39.

U. Pawlicka,  Story art i nowe media, “Ha!art” 34 (2011), s. 94-105.